Nedan finns alla aktuella årsmöteshandlingar i samband med årsmöte 2019 i Rise, org.nr: 802011-0386

årsredovisning_signerad

årsmötesprotokoll_rise_2019

revisionsberättelse_år2018_rise

Proposition_stadgeändring_Rise_2019

Stadgar_Rise_2019