Stödmedlemskap

Du eller din organisation kan bli stödmedlem och på så sätt visa att du stöttar de utsatta i deras läkningsprocess och vår verksamhets fortsatta arbete och utveckling. Det innebär inte bara att du bidrar med avgiften för stödmedlemskap, utan också att vi har möjlighet att söka större anslag och kan erbjuda stöd på flera platser i landet och till fler behövande. Ju fler vi är som visar att vi bryr oss, desto fler kan vi hjälpa!

Stödmedlemskap kostar 200 kr per kalenderår från och med 2019 och då ingår prenumeration på vår tidskrift Spegeln. Om du betalar in ett stödmedlemskap under december månad 2018 så ingår den månaden i ditt medlemskap för 2019. Bli stödmedlem här.