Samarbetspartners

Vi har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med Handelsavdelningen Bohus AB i Uddevalla. De säljer kontorsmaterial via telefon till företag och en del av försäljningen går till att stödja vår verksamhet. Dessa stödköp är till mycket stor hjälp för oss och innebär att vi får möjlighet att genomföra sådant vi annars inte skulle ha resurser till. Våra uppskattade läger är ett sådant exempel. Det är vi mycket tacksamma för.

Vi får också ekonomiskt stöd från: