Historia

Rise startade 1981 och hette då Stödcentrum mot incest, SCI. Organisationen startade för att erbjuda en mötesplats för hjälp till självhjälp, men det handlade också om politisk aktivism. Utifrån ett feministiskt perspektiv ville man analysera och förändra maktstrukturerna underifrån. SCI hade sina lokaler i Kvinnohuset på Snickarbacken i Stockholm, tillsammans med flera andra kvinnoorganisationer. Sedan dess har föreningen flyttat två gånger, till egna lokaler, samt bytt namn till Rsci – Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen och 2016 byttes förkortningen från Rsci till Rise.