Rise i Sundsvalls tidning

Inom kort startar vi vår första lokala stödgrupp i Sundsvall för kvinnor över 18 år som varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen.

I stödgruppen får den som deltar en möjlighet att på ett tryggt och strukturerat vis sätta ord på känslor, tankar och upplevelser och att få ta del av andras.

För mer information eller intresseanmälan, kontakta oss på sundsvall@rise-sverige.se

Bifogat finns en länk till artikel i Sundsvalls Tidning kring Rise stödgrupp:
https://www.st.nu/logga-in/stodgrupp-startas-i-sundsvall-for-kvinnor-som-blivit-utsatta-for-incest-det-gar-att-ma-bra-igen

Artikeln finns också att läsa här: ST Stödgrupp startas i Sundsvall