Du är här: Hem / Kontakt

Medarbetare


Hermine Holm
Verksamhetsansvarig
hermine.holm@rise-sverige.se


Eija Vargblom Broman
Kansliansvarig
eija.vargblom@rise-sverige.se


Maria Möhring
Stödsamordnare
maria.mohring@rise-sverige.se

Styrelse


Katri Berg
Styrelseordförande
katri.berg@rise-sverige.se


Helén Carlson
Styrelseledamot


Mahsa Homayountash
Styrelseledamot


Hermine Holm
Suppleant

E-mail

Kansliet:
kansli@rise-sverige.se
Stödmailen:
stod@rise-sverige.se
Valberedningen:
valberedningen@rise-sverige.se

Telefon

Kansli: 08 – 677 00 75
Stödsamtal: 08 – 696 00 95

Adress

Rise
Ystadsvägen 28
121 49 Stockholm

Betalningsinfo

Plusgirokonto medlemskap 87 97 11-0
Plusgiro övrigt 11 29 07-1
Swish 1230 555 508

Kontakta oss